Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2017: išrinkite labiausiai prisidėjusius prie žmogaus teisių pažangos Lietuvoje

Gerbiamieji www.siabryna.lt internetinės svetainės lankytojai,

kreipiamės į Jus su prašymu palaikyti pasiūlymą Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo 2017 m. Tautų dialogo apdovanojimą, skiriamą už nuopelnus skatinant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesus, įteikti Tautinių bendrijų tarybos nariui, Vilniaus baltarusių klubo “Siabryna” pirmininkui VALENTIN STECH.

Stech – aktyvus Lietuvos tautinio atgimimo procesų dalyvis. 1988 – 1991 m. visuose Lietuvai lemtinguose istorijos įvykiuose konkrečiais veiksmais palaikė Lietuvos valstybingumo atkūrimą, jos Nepriklausomybę bei integravimąsi į tarptautines organizacijas. Buvo pirmųjų Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimų delegatas, 1988-1989 m. – Lietuvos Sąjūdžio Seimo nariu. Kartu su kitais šalies tautinių mažumų atstovais kūrė Lietuvos tarp nacionalinę koordinacinę asociaciją ir aktyviai dalyvavo jos  veikloje. Asociacija savo veiklą pradėjo 1988 m. ir tuo metu mūsų šalyje buvo vienintelė struktūra, kuri telkė ir vienijo Lietuvos tautines mažumas, jų visuomenines organizacijas, siekdama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo bei demokratinės, pilietinės visuomenės sukūrimo. Asociacijos tikslai ir programinės nuostatos siekė ugdyti visuomenėje pagarbą įvairioms tautoms, toleranciją ir supratimą, saugoti bei puoselėti tautinį tapatumą. Daugelis šių nuostatų vėliau buvo deklaruotos mūsų valstybės Tautinių mažumų įstatyme (1989 m.) bei kituose valstybiniuose aktuose. Su asociacijos nariais rengė mitingus, asmeniškai platino atsišaukimus visuomenės narių tarpe taip propaguodamas Lietuvos Nepriklausomybės idėją. Aktyviai dalyvavo rengiant Baltijos kelią. Jis  apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1994 m.), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000 m.).

V.Stech – vienas iš baltarusių klubo “Siabryna” (1988 m.) įkūrėjų. Savo visuomeninėje veikloje daug dėmesio skiria Lietuvos baltarusių tautinio tapatumo išsaugojimui bei puoselėjimui. Baltarusių klubas „Siabryna“ – aktyvi Lietuvos tautinių mažumų bendrija. Vadovaujant Valentinui Stechui, klubas nuolat rengia parodas, koncertus, poezijos vakarus, konferencijas, supažindinančias mūsų šalies visuomenę su Baltarusijos istorija, kultūra, papročiais, tradicijomis. Renginiuose, kurių turinys plėtoja tarpkultūrinį dialogą, ugdo toleranciją, dalyvauja įvairių tautybių Lietuvos gyventojai. Už aktyvią visuomeninę veiklą apdovanotas ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir miestui“.

Balsavimas vyksta internetu, nuoroda:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nacionaliniai-lygybes-ir-ivairoves-apdovanojimai-2017-isrinkite-labiausiai-prisidejusius-prie-zmogaus-teisiu-pazangos-lietuvoje-56-933546

Reikia aktyvuoti šią nuorodą, pelyte “nueiti” iki Tautų dialogo apdovanojimo, aktyvuoti V.Stech nuotrauką (nuotraukos viršuje kairėje pusėje yra žalias langelis) ir paspausti žodį Balsuoti.

Balsuoti galima iš vieno kompiuterio vieną kartą. Balsavimas vyks iki 2018 m. kovo 15 d.

Tikimės, kad Jūs ir Jūsų bendruomenių nariai palaikys Valentino Stecho kandidatūrą.


За арганізацыю цягам апошніх трох гадоў шэрагу мерапрыемстваў, прысвечаных памяці беларускага, вялікакняскага і ўсходнеславянскага першадрукара Францішка Скарыны, у тым ліку, Скарынаўскіх чытанняў “Кніжная традыцыя Вялікага Княства Літоўскага” старшыня клуба “Сябрына” Валянцін Стэх вылучаны ў якасці аднаго з трох кандыдатаў на атрыманне Нацыянальнай ўзнагароды роўнасці і разнастайнасці 2017 (Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2017) па намінацыі Дыялогу народаў (Tautų dialogo).

Тым, хто хацеў бы падтрымаць кадыдатуру Валянціна Стэха, паведамляем, што галасаванне адбываецца толькі праз інтэрнэт.

Паслядоўнасць працэдуры галасавання наступная:

  1. Заходзім на старонку для галасавання Nacionaliniai lygybes ir ivairoves apdovanojimai 2017;
  2. Ідзем па ёй уніз, даходзім да намінацыі Tautų dialogo apdovanojimas –  і спыняемся на фотаздымку Валянціна Стэха, які значыцца пад № 3;
  3. Знаходзім у левым верхнім куце фотаздымка круглае акенца (кружок) і націскаем на яго (у акенцы павінна з’явіцца “птушачка”);
  4. Пасля націскаем на зялёную “клавішу” з надпісам Balsuoti (Галасаваць), якая знаходзіцца пад фотаздымкам.
  5. Зрабіць усё гэта трэба да 15 сакавіка.

Вялікі дзякуй!

Заўвага: З аднаго кампутара прагаласаваць можна толькі адзін раз.